მსჯელობა მეთოდის შესახებ; მეტაფიზიკური მედიტაციები

2 აგვ, 2001

რენე დეკარტი
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” დაფინანსებით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.