ოცი წელი საპარლამენტო კონტროლის გარეშე

15 მარ, 2017
იხილეთ სრული ვერსია

უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს ზედამხედველობა შინაგან საქმეთა, უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურების საქმიანობაზე საქართველოში.

ავტორთა ჯგუფი: კვლევის ხელმძღვანელი და სამეცნიერო რედაქტორი – ვახუშტი მენაბდე; მკვლევრები – თამარ პაპაშვილი, ნინო ქაშაკაშვილი, გიორგი კეკენაძე; კვლევის ასისტენტი – ანა ბერიძე

ISBN 978-9941-0-9697-6