ონკოლოგიურ პაციენტთა უფლება ჯანმრთელობაზე

27 თებ, 2017
იხილეთ სრული ვერსია

წინამდებარე დოკუმენტში წარმოდგენილია პროექტის – „ონკოლოგიურ პაციენტთა უფლება ჯანმრთელობაზე“ ფარგლებში ჩატარებული კვლევის შედეგები. კვლევის მიზანი იყო შეეჯამებინა ყველა ის პრობლემური ასპექტი, რომელიც ხელს უშლის ონკოლოგიურ პაციენტთა ჯანმრთელობის უფლების რეალიზებასა და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობას.

კვლევაზე მუშაობდნენ: მარინა კვაჭაძე იურიდულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ეკატერინე სანიკიძე მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი ირმა მანჯავიძე მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი
კვლევის ასისტენტები: შორენა ნაზღაიძე, ნინო ელბაქიძე

ონკოლოგიურ პაციენტთა უფლება ჯანმრთელობაზე by OSGF on Scribd