ოსური ზეპირსიტყვიერება

3 აგვ, 2005

ნაირა ბეპიევა; მერი ცხოვრებოვა
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში.