პალიატიური მზრუნველობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

26 თებ, 2021
იხილეთ სრული ვერსია

წინამდებარე სახელმძღვანელო წარმოადგენს პალიატიური მზრუნველობის პრაქტიკული სახელმძღვანელოს თანმხლებ ინსტრუმენტს, რომელიც მოიცავს სასწავლო მოდულებს და სწავლების მეთოდებს.

სახელმძღვანელო მომზადებულია პალიატიური მზრუნველობის სფეროში გარკვეული გამოცდილების მქონე ადამიანებისათვის, ვისაც ამავდროულად სურვილი აქვს, სწავლაში სხვებსაც დაეხმაროს.

ავტორი: ვიკი ლუი

პალიატიური მზრუნველობის პრა… by OSGF