პირდაპირი რეპორტაჟები წარსულიდან-მესხეთი და მესხები 1918 -1944 წწ

3 აგვ, 2005

მარინე ბერიძე
გამოიცა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” მხარდაჭერით

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.