პოლიციის სტრატეგია ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ

4 აგვ, 2006

დულუსის მოდელის მიხედვით
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.