პოლიტიკური მეცნიერების სწავლების პრობლემები და პერსპექტივები

2 აგვ, 2001

ი.ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის, პოლიტოლოგიის სპეციალობის
სტუდენტთა კონფერენციის მასალები
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.