პროფესიული განათლების რეფორმა - უმოკლესი გზა დასაქმებისკენ

15 დეკ, 2016
იხილეთ სრული ვერსია

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის “ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი” ფარგლებში.

წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე.

ავტორი: ლაშა მელაძე, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი; რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე