ქალის ადამიანის უფლებები ნაბიჯ-ნაბიჯ

2 აგვ, 2001

პრაქტიკული სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის
გამოყენებისათვის ქალის ადამიანის უფლებათა დასაცავად
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.