ქართულ ოსური კონფლიქტის მიზეზების, დინამიკის, გადაწყვეტის გზების ძიებისა და სავარაუდო მიმართულებების შესახებ

3 აგვ, 2005

ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” სერია №1
(ფღსს სერია – ანგარიშები, ანალიზი, რეკომენდაციები)

О поиске причин, динамики, путей урегулирования и возможных направлениях развития грузино-осетинского конфликта

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ქართულ და რუსულ  ენებზე