ქართული ენის თვითმასწავლებელი სომხურენოვანი მოსახლეობისათვის

3 აგვ, 2006

კახა გაბუნია; ჭაბუკი ქირია; ქეთევან გოჩიტაშვილი; ნინო შარაშენიძე;
ზოია ხითარიანი (სომხური ნაწილი)
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.