ქართული ენის თვითმასწავლებელი სომხურენოვანი მოსახლეობისათვის

4 აგვ, 2006

დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.