ქართული საზოგადოების ღირებულებები

4 აგვ, 2006

ანგარიშები, ანლიზი, რეკომენდაციები
N7
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.