ქიმია

2 აგვ, 2001

მასწავლებლის წიგნი
ლია თევზაძე; ნუნუ ჯავახიშვილი
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით