ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგი: რატომ სჭირდება ის საქართველოს და რას გვეუბნება საერტაშორისო პრაქტიკა

18 ივნ, 2015
იხილეთ სრული ვერსია

ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის მონიტორინგის შედეგები.
პოლიტიკის დოკუმენტები.
ავტორი: ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო.