ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის

4 აგვ, 2006

ბროშურა გამოიცა ფონდ “ღია საზოგადოება -საქართველოსა” და UNESCO-ს დაფიანსებით და საქართველოს მუზეუმების ასოციაციის ხელშეწყობით
პროექტისა და ბროშურის აცტორი: ნუგზარ (ნუკრი) კვარაცხელია .

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.