რჩეული ნაწერები რელიგიის სოციოლოგიაში

3 აგვ, 2004

მაქს ვებერი
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით