როგორ ვამუშაოთ დემოკრატია

3 აგვ, 2005

სამოქალაქო ტრადიციები თანამედროვე იტალიაში
რობერტ დ.პატნემი
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” მხარდაჭერით

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.