რუსთავის ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები

3 აგვ, 2006

დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება_საქართველო” მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.