საერთაშორისო დახმარებების დარიცხვა და კონტროლი

18 სექ, 2009
იხილეთ სრული ვერსია

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში