საინფორმაციო ბიულეტენი-ინფორმაციის განვითარების თავისუფლების ინსტიტუტი

28 თებ, 2011
იხილეთ სრული ვერსია

წინამდენარე ნაშრომი წარმოადგენს „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის” პროექტის „საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზი”-ს ფარგლებში განხორციელებულ კვლევას, რომელიც ეხება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას საქართვლოში. ბიულეტენში მოცემულია საქართველოს საჯარო დაწესებულებებიდან პროექტის ფარგლებში ოფიციალურად გამოთხოვნილი და მიღებული საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკური ანალიზი. პროექტი და ბიულეტენის გამოცემა განხორციელდა ფონდის „ღია საზოგადოება საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით.
კვლევის ავტორი: ანა მდინარაძე; რედაქტორი: ლევან ავალიშვილი
გამოცემაზე მუშაობდნენ: ლევან ავალიშვილი, გიორგი კლდიაშვილი, მარიამ გაბაშვილი, მარიკა კეჭაყმაძე, კონსტანტინე ჯანჯღავა.