სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მონიტორინგის შედეგები

4 აგვ, 2006

2006 წლის სექტემბრის მდგომარეობით
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.

The Publication is available at the library of the Foundation.