სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მონიტორინგის შედეგები (2006 წლის სექტემბრის მდგომარეობით)

4 აგვ, 2006

დაიბეჭდა პროექტის -“სამოქალაქო საზოგადოება კანონშემოქმედებით პროცესში” – ფარგლებში.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.