საკრებულოს წევრის სამაგიდო წიგნის საკანონმდებლო დამატება

2 აგვ, 1999

№1

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.