საკუთრების უფლების დაცვის პრობლემა სოფელ გონიოს მაგალითზე

5 აპრ, 2011
იხილეთ სრული ვერსია

ანგარიში მომზადებულია პროექტის “საკუთრების უფლების დაცვის ხელშეწყობა ახალ ტურისტულ ზონებში” ფარგლებში ოთხი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ: ასოციაცია “მწვანე ალტერნატივა”, “საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია”, “საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო” “საქართველოს რეგიონული მედია ასოციაცია”.
პროექტი მიმდინარეობს ფონდის „ღია საზოგადოება – საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.