სამაგიდო წიგნი საკრებულოს წევრებისათვის

14 თებ, 2010
იხილეთ სრული ვერსია

გამოცემა მომზადებულია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ ევროკავშირისა და ფონდ “ღია საზოგადოება _ საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით.
(გამოცემულია 2010 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით)
ავტორი: ალექსანდრე სვანიშვილი
ISBN 978 999 40-710-9-8