სამეცნიერო რევოლუციების სტრუქტურა

3 აგვ, 2004

თომას კუნი
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში.