საქართველოს ეკონომიკური საფრთხეების ანალიზი, თებერვალი 2009

20 თებ, 2009
იხილეთ სრული ვერსია

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში.