საქართველოს გაწევრიანება ენერგეტიკულ გაერთიანებაში პოლიტიკის კვლევის დოკუმენტი

9 თებ, 2015
იხილეთ სრული ვერსია

წინამდებარე პოლიტიკის კვლევის დოკუმენტის მიზანია საზოგადოებას და გადაწყვეტილებების მიმღებთ წარუდგინოს საქართველოს ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში (EC) გაწევრიანების დადებითი მხარეები, შესაძლო რისკებიდა ის საფრთხეები, რომლებიც შეიძლება თან ახლდეს გაწევრიანების პროცესის გადავადებას. ასევე, წარმოდგენილია სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა და პოზიცია მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით.

კვლევა მომზადებულია ფონდ „ღია საზოგადოება – საქართველოს” შიდა პროექტის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული პლატფორმების შესაძლებლობათა გაზრდა” ფარგლებში მე-3 სამუშაო ჯგუფის – ენერგეტიკული უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა – მიერ. პროექტის მხარდამჭერია ევროკავშირი.