საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის პრაქტიკის კვლევა (2003-12 წწ.)

5 ნოე, 2014
იხილეთ სრული ვერსია

კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციები: ადამიანის უფლებათა ცენტრი; ახალგაზრდები სამართლიანობისთვის; კონსტიტუციის 42-ე მუხლი; საზოგადოებრივი დამცველი; საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია; სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი; ციხის საერთაშორისო რეფორმა; წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი
ანგარიში მომზადებულია ფონდ ‘ღია საზოგადოება-საქართველოს’ მხარდაჭერით.