საქართველოში ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების წლიური ანგარიში

7 დეკ, 2011
იხილეთ სრული ვერსია

გამოიცა ფონდის ”ღია საზოგადოება – საქართველო” მხარდაჭერით