საქართველოში უმაღლესი განათლების განვითარების ძირითადი მიმართულებები

2 აგვ, 2002

დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.