საუკუნის პროექტი და 40 მილიონიანი გრანტის ხარჯვის მონიტორინგი

4 აგვ, 2006

დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.