საზოგადოება ყველასათვის

4 აგვ, 2006

რას წარმოადგენს ღია საზოგადოების ფსიქიკური ჯანმრთელობის ინიციატივა და რას აკეთებს იგი ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა სოციალური ჩართულობის უზრუნველსაყოფად.
ღია საზოგადოების ფსიქიკური ჯანმრთელობის ინიციატივა.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.