საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობის მექანიზმები

23 ივნ, 2011
იხილეთ სრული ვერსია

პუბლიკაცია მომზადებულია ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს” სამოქალაქოსაზოგადოების მხარდაჭერის პროგრამის შიდა პროექტის „არასამთავრობო ორგანიზაციების მდგრადობის ინიციატივის” ფარგლებში.
რედაქტორი: ანა ჭაბაშვილი
დიზაინი: თორნიკე ლორთქიფანიძე
კორექტორი: ნინო საითიძე
ბეჭდვა: ფაუნტეინ ჯორჯია

თბილისი, 2011 წ. ISBN: 978-9941-0-3451-0