შრომის ინსპექციის შექმნა

18 ივნ, 2015
იხილეთ სრული ვერსია

ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის მონიტორინგის შედეგები.
ავტორი: ნინო ელბაქიძე, თინათინ ნადარეიშვილი, კონსტიტუციის 42-ე მუხლი