სიძულვილის ენის და დისკრიმინაციული გამოხატვის მედიამონიტორინგი ქართულ მედიაში

20 დეკ, 2013
იხილეთ სრული ვერსია

ანგარიში მოიცავს 15 აპრილიდან 15 აგვისტომდე პერიოდს. მონიტორინგი ხორციელდებოდა ეთნიკური, რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების თემატიკის გაშუქება ზე 6 ტელევიზიასა და 6 გაზეთში.
ავტორი: მედიია განვითარების ფონდი
პროექტი “ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში” ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციისა და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით;

თბილისი, 2013 წელი