სტიქია და ეკომიგრანტები აჭარაში

3 აგვ, 2005

კონფერენციის მასალები
დაიბეჭდა  ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” ფინანსური ხელშეწყობით.
ბათუმი

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.