თანამედროვე მიდგომები და საქართველოს გამოწვევები

14 დეკ, 2012
იხილეთ სრული ვერსია

კვლევა ჩაატარა ასოციაცია მწვანე ალტერნატივამ პროექტის „საკუთრების უფლების დაცვის ხელშეწყობა ახალტურისტულ ზონებში” ფარგლებში. პროექტს ფონდის „ღია საზოგადოება – საქართველოს” ინიციატივითა და ფინანსურიმხარდაჭერით ახორციელებენ ასოციაცია „მწვანე ალტერნატივა”, „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთაასოციაცია”, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო” და „საქართველოს რეგიონული მედია ასოციაცია”.
მწვანე ალტერნატივა მადლობას უხდის ფონდს „ღია საზოგადოება – საქართველო” ანგარიშის მომზადებისა დაგამოცემისთვის გაწეული ფინანსური მხარდაჭერისთვის.
ამ გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრებები არ შეიძლება განხილულ იქნეს ფონდის „ღია საზოგადოება – საქართველო” შეხედულებათა ამსახველად. ფონდი არ არის პასუხისმგებელი გამოცემის შინაარსზე.