ნავთობისა და გაზის სატრანზიტო ოპერაციების გამჭირვალობა ბულგარეთის, საქართველოს, თურქეთისა და უკრაინის მაგალითზე

1 ოქტ, 2012
იხილეთ სრული ვერსია

მომზადებულია ფონდის ”ღია საზოგადოება-საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.