თინა

3 აგვ, 2005

თინა თუშმალიშვილის თვალით დანახული მე-20 საუკუნე
გამოიცა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” მხარდაჭერით

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.