ტკივილისა და პალიატიური მზრუნველობის ძირითადი სიმპტომების მართვა

20 მაი, 2019
იხილეთ სრული ვერსია

პუბლიკაცია წარმოადგენს გაიდლაინს ჯანდაცვის იმ რგოლის წარმომადგენლებისთვის, რომელთაც ქრონიკული და უკურნებელი დაავადების მქონე პაციენტებთან უწევთ მუშაობა. პუბლიკაციის მიზანია ექიმებისა და მომვლელების კვალიფიკაციის გაზრდა ტკივილისა და პალიატიური სიმპტომების მართვის საკითხებში.

წიგნი გამოცემულია ადამიანის უფლებების კვლევითი ცენტრის მიერ ღია საზოგადოების ფონდის დაფინანსებით პროექტის “დაინახე ჩემი ტანჯვა” ფარგლებში.

 

ტკივილისა და პალიატიური მზრ… by on Scribd