უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიული განვითარება

14 მაი, 2014
იხილეთ სრული ვერსია

საქართველოში უმაღლესი განათლების პოლიტიკის ანალიზი ხუთი სტრატეგიული მიმართულების მიხედვით
V – უმაღლესი განათლება და დასაქმება
ექსპერტი – თამარ ბრეგვაძე
მომზადებულია ფონდ ‘ღია საზოგადოება-საქართველოს’ მხარდაჭერით.