უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიული განვითარება საქართველოში

14 მაი, 2014
იხილეთ სრული ვერსია

საქართველოში უმაღლესი განათლების პოლიტიკის ანალიზი ხუთი სტრატეგიული მიმართულების მიხედვით
II – უმაღლესი განათლებისა და კვლევის დაფინანსება და ფინანსური მართვა
ექსპერტი – ლელა ჩახაია
მომზადებულია ფონდ ‘ღია საზოგადოება-საქართველოს’ მხარდაჭერით.