წამალდამოკიდებულების მკურნალობის პრინციპები

2 მარ, 2010

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი და კავშირი ,,ალტერნატივა ჯორჯია”.

ითარგმნა ფონდ ,,ღია საზოგადოება – საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.