წამების პრევენციის ეროვნული მექანიზმების სახეები და უფლებამოსილებები

25 მაი, 2016
იხილეთ სრული ვერსია

დემოკრატიისა და უსაფრთხოგანვითარების ინსტიტუტი (IDSD)
კვლევა მომზადებულია პროექტის „ალტერნატიული მონიტორინგისმოდელის შემუშავება” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ფონდ„ღია საზოგადოება – საქართველოს” დაფინანსებით.