წინასაარჩევნო გარემო საქართველოში და ახალი საარჩევნო ადმინისტრაცია

3 აგვ, 2006

ანგარიშები, ანალიზი, რეკომენდაციები #6
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება_საქართველო” მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.