წინასაარჩევნო პროცესის ანალიზი

14 სექ, 2012
იხილეთ სრული ვერსია

2011 წლის 1 ოქტომბერი – 2012 წლის 1 აგვისტო
ანგარიშის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი დახმარების წყალობით, რომელიც აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. ანგარიშის შინაარსზე პასუხისმგებელია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო” და ის შესაძლოა არ ასახავდეს საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES), USAID-ის და აშშ-ის მთავრობის შეხედულებებს.
ანგარიში მომზადდა ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით.