ზოგიერთი პირველი რიგის ანტიკორუფციული ღონისძიებების შესახებ

2 აგვ, 2001

N95 ბრძანებულების სამოქალაქო მონიტორინგის ანგარიში.
დაიბეჭდა ფონდის”ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.